O nás

MLADÍ BRNĚNŠTÍ SYMFONIKOVÉ

            Orchestr byl založen v roce 1994. Iniciativa přišla především od ředitelky Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose Libuše Přehnalové. Nápad vytvořit mladý prosperující orchestr, ve kterém se budou sdružovat talentovaní žáci, byl podpořen i ostatními řediteli základních uměleckých škol v Brně. Hlavním záměrem vzniku hudebního tělesa bylo také rozšiřování hudebního obzoru a praktické poznávání hudební literatury v oblasti nejen komorní, ale i symfonické tvorby. Vznikl tak soubor s názvem Symfonický orchestr základních uměleckých škol města Brna, který v kraji neměl obdoby. Vedení orchestru se ujal Miroslav Tesař a o pár měsíců později se k němu přidal Tomáš Krejčí. Repertoár byl již od počátku nastaven tak, aby hráče seznámil s hudebními obdobími od klasicismu až po současnost. Dnes v orchestru působí okolo šedesáti hráčů různých věkových kategorií. Jedná se o zcela novou dimenzi, a to profesionálně vedený symfonický orchestr, který představuje alternativu zejména pro ty studenty a absolventy základních uměleckých škol, kteří netouží po kariéře profesionálního umělce, ale mají vřelý vztah ke klasické hudbě a chtějí zakusit atmosféru symfonického tělesa. V roce 2003 změnil Symfonický orchestr základních uměleckých škol města Brna název na Mladí brněnští symfonikové – orchestr základních uměleckých škol města Brna. S novým názvem tak přišlo i nové logo a možnost orchestr zkráceně nazývat MBS.
            Dirigent Tomáš Krejčí je s orchestrem Mladých brněnských symfoniků pevně spjatý. V orchestru působí téměř po celou dobu jeho existence. Zato jeho kolegové se již několikrát proměnili. V orchestru začínal s Miroslavem Tesařem, kterého v sezóně 1999/2000 vystřídal Jakub Hrůša, který mimo jiné v orchestru dříve působil jako řadový hráč. Hrůšu nahradila ve školním roce 2004/2005 Gabriela Tardonová, která je dnes šéfdirigentkou orchestru MBS. Mladí brněnští symfonikové spolupracovali kromě toho i s různými hostujícími dirigenty. Mezi ně patří například Robert Kružík, Didier Descamps, Marco Frisina, Murry Sidlin a další. Ve vedení smyčcové sekce se vystřídali Libor Suchý, Markéta Markelová a Zuzana Křivá (dodnes).
            První koncert Symfonického orchestru se konal 15. května 1995 na Stadionu v ulici Kounicova. Od té doby symfonický orchestr pořádá pravidelné koncerty o Vánocích a v průběhu jara. Kromě těchto daných koncertů se v roce 2007 přidal ještě jeden, a to koncert sólistů, který se koná pravidelně v období dubna. Sólisty se stávají talentovaní žáci ZUŠ města Brna a jeho okolí, kteří projdou řádným konkurzem před uměleckou porotou.
        Hudební těleso se také účastní různých festivalů. V roce 1996 se soubor zúčastnil vůbec svého prvního festivalu v Šumperku a následoval Mezinárodní festival studentských orchestrů Praha (2000, 2002), Mezinárodní festival pěveckých sborů Kampanila (2002, 2008, 2009, 2011) nebo se soubor vydal na čtrnáctidenní mezinárodní festival Eurochestries do Francie (2004 – turné po regionu Poitou–Charantes; 2013 – turné po regionu Charante–Maritime). V roce 2006 se Mladí brněnští symfonikové vypravili zatím nejdále, a to na prestižní festival Japan International Youth Musicale, který se konal v japonské Šizuoce na ostrově Honšú. Jelikož symfonický orchestr působí v Brně, má obrovské štěstí, že je často oslovován ke spolupráci s profesionálním orchestrem Filharmonie Brno. Díky ní se MBS účastnili několikrát Mezinárodního hudebního festivalu Špilberk (2008, 2009, 2010, 2017) nebo festivalu Mozartovy děti. V roce 2016 se Mladí brněnští symfonikové vydali do Španělska. Navštívili tehdejší Evropské hlavní město kultury na mezinárodním festivale studentských orchestrů s názvem EMUSIK v San Sebastianu. Prozatím poslední festival, do kterého se MBS zapojili, byl roku 2018 v Itálii. V rámci mezinárodního hudebního festivalu Florence Youth Festival orchestr vystoupili na nádvoří v Cremoně a na náměstí della Signoria ve Florencii.
          Orchestr má za sebou rovněž nespočet úspěšných projektů a spoluprací. V rámci mnoha z nich se Mladí brněnští symfonikové dostali také do zahraničí (Itálie, Německo, Polsko, Rakousko, Španělsko, Švýcarsko). Společné koncerty pořádal ještě tehdejší Symfonický orchestr s Konzervatoří Johanna Josefa Fuxe z Grazu již v roce 1999 a o rok později s orchestrem The University of Wisconsin. Dále to byla opakovaná kooperace se švýcarským pěveckým sborem Chur (2005, 2009, 2015). Vždy se jednalo o výměnné pobyty, jejichž součástí byly společné koncerty na několika místech v každé zemi. Dále následovalo Putování k prameni (2005). V rámci projektu byla nastudována skladba Trittico Romano (Římský triptych) pro sóla, dva sbory a orchestr od skladatele Marca Frisiny. Dílo inspirované poezií papeže Jana Pavla II. ve stejnojmenné sbírce, která je zároveň i jeho duchovní závětí. Středoevropskou premiéru řídil v roce 2005 samotný skladatel Marco Frisina v katedrále svatých Petra a Pavla na brněnském Petrově. Záznam koncertu byl natočen na CD. S dílem MBS vystoupili mimo tuzemská města také v Rakousku a Polsku. O dva roky později se Mladí brněnští symfonikové zapojili do projektu Hudba pramenů aneb Velikonoce v umění Josefa Bohuslava Foerstera, Otokara Březiny a Františka Bílka. V roce 2012 MBS vytvořili mimořádný projekt Krok ke smíření, jehož hudebním cílem bylo nastudování rozsáhlé vokálně-instrumentální skladby Requiem pro orchestr, dva sbory a sólisty od skladatele Giuseppe Verdiho. Projekt se nesl v duchu smíření českých a německých obyvatel (především těch, který se museli vystěhovat v rámci odsunu Němců). Předmětem projektu bylo setkání sborů z příhraničních oblastí České republiky a Německa. První koncert se uskutečnil v brněnském zábrdovickém kostele, během kterého vznikl i DVD záznam. V Brně se projekt nesl mimo jiné též ve smyslu mezinárodního dialogu mezi příslušníky křesťanství, židovství a islámu. Turné potom pokračovalo do Šluknova i německých měst Görlitz a Bautzen. Jeden z hlavních koncertů projektu Krok ke smíření byl uveden v terezínském chrámě. Zde gradoval česko-německo-židovský kontext, který navazoval na události z druhé světové války. Totiž právě v terezínském ghettu bylo během války provedeno Verdiho Requiem židovskými vězni pod vedením dirigenta Rafaela Schächtera. Koncert s Mladými brněnskými symfoniky v Terezíně proběhl pod záštitou Institutu Rafaela Schächtera pro umění a humanitu, jehož zakladatelem a ředitelem je Murry Sidlin, který se zároveň stal čestným dirigentem provedení. Jednotlivé koncerty byly podpořeny setkáním s pamětníky. Další velký projekt se konal v roce 2017 a nesl název Docela tiše. V rámci projektu MBS nastudovali spolu se sbory Láska opravdivá, Akademické Pěvecké Sdružení Moravia a Pěvecké sdružení moravských učitelů 13. symfonii skladatele Dmitrije Šostakoviče. Projekt včetně vybrané symfonie až filozoficky odrážel násilí, cynismus a veškeré zlo, na které jsme si v dnešním zvykli. Samotná Šostakovičova 13. symfonie je reakcí na masakr v Babím Jaru, který se udál během druhé světové války, a který dodnes ruská historie popírá. Koncerty se konaly v Brně, Vratislavi a Katovicích. S tímto atraktivním a neobvyklým programem se Mladí brněnští symfonickoé účastnili též Mezinárodního hudebního festivalu Špilberk 2017. Prozatím poslední spolupráci MBS navázali během Vánoc v roce 2019 s Českým rozhlasem a zúčastnili se tak projektu Rybovka zní nad Českem. Český rozhlas ve snaze dlouhodobé spolupráce se základními uměleckými školami vytvořil projekt, jehož výsledkem byla nahrávka tradiční České mše vánoční od Jakuba Jana Ryby, která byla posléze odvysílána do éteru na Štědrý den.
            Mladí symfonikové mají ve svém portfoliu také benefiční koncerty, ať už pro oblasti postižené povodněmi (1997, 2002) nebo na podporu Domova pokojného stáří v Židenicích (2002, 2004). Dále soubor spolupracoval i s různými nadacemi či se podílel na výchovných koncertech pro mládež v Poličce (2004). MBS se snaží svoji dramaturgii spojovat též s různými výročími. V roce 2010 tak například uspořádali slavnostní koncert k 75. jubileu narození skladatele Zdeňka Pololáníka a zahráli v jeho přítomnosti Missu Solemmnis. V roce 2011 to byl potom Vánoční koncert věnovaný životu a dílu významného básníka Václava Renče. Mladí brněnští symfonikové se zapojili též v roce 2014 do roku české hudby, kdy nastudovali díla od Antonína Dvořáka či Bedřicha Smetany.
           Orchestr Mladých brněnských symfoniků má za sebou velké množství nastudovaných děl, a to nejen instrumentálních, ale také vokálně-instrumentálních. V rámci těchto skladeb MBS spolupracovali s pěveckými sbory Svatopluk, Psallite (Finsko), Vox Iuvenalis, Pěvecké sdružení moravských učitelů, Akademické Pěvecké Sdružení Moravia, Ars Brunensis Chorus, sbor Virtuosi di Mikulov, Lumír, Mátlův akademický sbor, Schola cantorum Maria Mater Ecclesiae, Filharmonický sbor Beseda brněnská, sbor gymnázia Křenová, Láska opravdivá
a sbor Masarykovy univerzity.
            Symfonický orchestr má na svém kontě několik natáčení CD. První přišlo v květnu roku 2001, a to ve spolupráci s vokálním kvartetem Alba Mons natočené v kostele Nejsvětější srdce Páně v Brně Husovicích. Jednalo se o různé typy vokálně-instrumentálních skladeb. Druhé CD následovalo hned rok poté, opět s pěveckým kvartetem Alba Mons. Pod názvem Z nebe posel vychází orchestr natočil směs vánočních skladeb a koled v autorském aranžmá, na které spolupracovali s tenoristou Richardem Samkem a sopranistkou Radkou Sehnoutkovou. Třetí CD přišlo s rokem 2005, a to nahráním Dvořákova Te Dea. V roce 2008 natáčí MBS zatím své poslední CD se symfonickými tanci dohromady s pěveckým sborem Masarykovy univerzity. Mimo záznamy na digitální nosiče vznikly i další nahrávky z koncertů, které jsou online dohledatelné. V roce 2014 vznikl dokument, který byl natočený ke 20. výročí orchestru MBS. Dokument zachycuje, jak probíhají pravidelné zkoušky orchestru a různé rozhovory s členy souboru.
           Mezi největší úspěchy hudebního tělesa patří rovněž ocenění 1. místem v ústředním kole vyhlašovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Soutěž, která se koná každé tři roky orchestr vyhrál v letech 2000, 2003, 2006 a 2009. Později se už orchestr soutěže nezúčastnil.

Orchestr Mladých brněnských symfoniků je podporován ZUŠ Jaroslava Kvapila, ZUŠ Františka Jílka, ZUŠ Charbulova 84, ZUŠ varhanická Brno, ZUŠ Brno, Smetanova 8, ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, ZUŠ Antonína Doležala, ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, ZUŠ Brno, Veveří, ZUŠ Slunná, ZUŠ Pavla Křížkovského.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace